IV НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС

Такси

Цените за хотелско настаняване са както следва:

Двойна стая – 70,00 лв.
Единична стая – 85,00 лв.

Цената на нощувката е за 1 човек, на ден на база всичко включено в цената

Банкова сметка за хотелско настаняване:
АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД
БАНКА ДСК
IBAN: BG84 STSA 9300 0004 1768 53
BIC:  STSABGSF

Такса участие:
За лекари – онлайн(електронна регистрация) – 50,00 лв., при регистрация на място – 60,00 лв.
За студенти, специализанти и докторанти – онлайн( електронна регистрация) – 25,00 лв., при регистрация на място – 30,00 лв.За участник в постерна сесия – освободен от такса участие, заплаща само нощувки

Банковата сметка на БЛС, за внасяне такса за участие в конференцията е:
РАЙФАЙЗЕН БАНК
IBAN: BG02 RZBB 9155 1004 8098 44
BIC: RZBBBGSF